ΣτΕ: Έγινε η πιλοτική δίκη για τα αναδρομικά των συνταξιούχων

Με αγωνία χιλιάδες συνταξιούχοι αναμένουν από το Συμβούλιο της Επικρατείας την απόφαση στην πιλοτική δίκη που διεξήχθη το πρωί για τα αναδρομικά τετραετίας που ζητούν από τις διαφορές στις επικουρικές τους συντάξεις, μαζί με τα δώρα και τα επιδόματα, αλλά και την αποζημίωσή τους από το ελληνικό δημόσιο για τη μη καταβολής τους μέχρι τώρα.

Με αφορμή προδικαστικό ερώτημα του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας, μετά τις χιλιάδες προσφυγές στη Δικαιοσύνη από τους συνταξιούχους, το θέμα απασχόλησε, με τη μορφή πιλοτικής δίκης, τη διευρυμένη (επταμελή) σύνθεση του Α΄ Τμήματος του ΣτΕ υπό την αντιπρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου.

Χαρακτηριστικό του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει η απόφαση η οποία αναμένεται είναι ότι ήδη 14.600 συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ άσκησαν παρεμβάσεις υπέρ των προσφευγόντων στα Διοικητικά Δικαστήρια, η μία μάλιστα εκ των οποίων, φέρει 14.304 υπογραφές. Επίσης, παρέμβαση έχει ασκήσει και το Σωματείο Σιδηροδρομικών Μακεδονίας-Θράκης.

Οι συνταξιούχοι, (ανάμεσά τους ορισμένοι με βαριά αναπηρία), διεκδικούν αναδρομικά διαφορές από επικουρικές συντάξεις και δώρα-επιδόματα (13η και 14η σύνταξη) από 1.1. 2012 έως 31.10.2016 έως 2016), αλλά και τα ποσά που αναλογούν από την κατάργηση των εν λόγω επιδομάτων από 1.1.2013.

Επίσης, ζητούν αναδρομικά να τους καταβληθεί η παρακράτηση από τις συντάξεις της ειδικής εισφοράς συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης (νόμος 4254/2014) και η επιβολή κράτησης ΕΤΕΑ ποσοστού 5,2% (συντελεστής βιωσιμότητας), που έγιναν με βάση νόμους, από το 2012 έως το 2016. Επίσης, διεκδικούν να τους καταβληθεί από το Δημόσιο αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικα, για τη ζημία που υπέστησαν από τις παράνομες περικοπές στις οποίες προχώρησε το δημόσιο.

Σύμφωνα με τις προσφυγές των συνταξιούχων, οι περικοπές που υπέστησαν στις συντάξεις και τα δώρα τους παραβιάζουν τις συνταγματικές διατάξεις αλλά και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Όπως υποστηρίζουν, τα τρία δώρα-επιδόματα δεν έχουν καταργηθεί αλλά παράνομα έγιναν οι περικοπές των επικουρικών τους συντάξεων. Και όλα αυτά, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ που έκρινε ότι είναι συνταγματικά ανεκτές και νόμιμες οι περικοπές των κυρίων συντάξεων και των επιδομάτων.

Το ερώτημα του Διοικητικού Πρωτοδικείου

«Εάν οι πρόσθετες συνταξιοδοτικές παροχές του, τακτικώς μεν Χριστουγέννων (άρθρο 65 του ν. 2084/1992) και του επιδόματος αδείας (άρθρο 28 του ν. 4476/1965), που καταβάλλονταν από τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης έως 31.12.2012, η δε κατάργησή τους, από 1.1.2013, με το άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 3 του ν. 4093/2012 κρίθηκε αντισυνταγματική με την 2287/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρέπει να θεωρούνται, στο πλαίσιο του νέου ασφαλιστικού συστήματος του ν. 4387/2016, ως μη κατηργημένες, κατά την αληθή έννοια του άρθρου 96 παρ. 5 του ν. 4387/2016, από 12.5.2016 και εφεξής, εφόσον θεωρηθεί ότι με τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του νόμου αυτού ρυθμίστηκαν μόνο οι επικουρικές συντάξεις αυτές καθ’ εαυτές («stricto sensu») των παλαιών συνταξιούχων και, για το λόγο αυτό, υιοθετήθηκαν, κατ’ ουσίαν εκ νέου, νομίμως μόνον οι προηγουμένως κριθείσες ως αντισυνταγματικές (με την ως άνω απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας) περικοπές του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 του ν. 4093/2012, όχι δε και η κατά την υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 3 της παρ. ΙΑ του ίδιου άρθρου και νόμου κατάργηση των ως άνω ένδικων, αυτοτελών (έναντι της επικουρικής σύνταξης) παροχών.

Περαιτέρω, και σε συνάρτηση προς το ανωτέρω ερώτημα, εφόσον κριθεί ότι υπό το καθεστώς του ν. 4387/2016, ο επανυπολογισμός των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων βαίνει παραλλήλως με την κατάργηση των πιο πάνω πρόσθετων συνταξιοδοτικών παροχών (ανεξαρτήτως του τυχόν αυτοτελούς χαρακτήρα των δεύτερων), (διατυπώνεται, επίσης, το προδικαστικό ερώτημα) εάν το ακυρωτικό αποτέλεσμα των αποφάσεων 1889, 1890 και 1891/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως αναγόμενο στη μεσοβραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ικανότητα του ασφαλιστικού συστήματος του ν. 4387/2016 να χορηγεί επαρκείς συνταξιοδοτικές παροχές, ανατρέπει τα θεμελιακά, νόμιμα, κατά τα κριθέντα με τις πιο πάνω αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ερείσματα του συστήματος αυτού, με αποτέλεσμα, για όσο χρονικό διάστημα μεσολαβήσει έως την πλήρη αποκατάσταση της νομιμότητας σε σχέση με τον ανακαθορισμό των δικαιούμενων από 12.5.2016 επικουρικών συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων, να αναβιώνουν οι προϊσχύουσες διατάξεις των άρθρων 65 του ν. 2084/1992 και 28 του ν. 4476/1965 και να καθίστανται αγώγιμες οι προβαλλόμενες, με αγωγές ασκηθείσες, εν προκειμένω, πριν από την 4.10.2019, αξιώσεις κατά του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των συνταξιούχων αυτών για την καταβολή αποζημίωσης ισόποσης με το επίδομα αδείας και το δώρο Χριστουγέννων των ετών 2016 και εντεύθεν».

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.