Με καθυστέρηση τεσσάρων ετών η ανοικοδόμηση στο Μάτι

Ξεκινά σήμερα Δευτέρα η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων στην πυρόπληκτη περιοχή στο Μάτι, μετά από καθυστέρηση σχεδόν τεσσάρων ετών από την ημέρα που η φονική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 102 ανθρώπους και άφησε πίσω της τεράστιες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και στις περιουσίες των κατοίκων της περιοχής.

Από σήμερα, Δευτέρα 23 Μαΐου, οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας ακινήτων που βρίσκονται εντός της περιοχής μελέτης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής για τις «περιοχές βιώσιμης πολεοδόμησης» (τμήματα των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας – Πικερμίου) στο πλαίσιο σύνταξης της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης.

Η περίοδος υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου.

Από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλούνται οι κύριοι και νομείς των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των «περιοχών βιώσιμης πολεοδόμησης», και συγκεκριμένα των Πολεοδομικών Ενοτήτων MΠΕ1 «Αγία Μαρίνα» και MΠΕ2 «Μάτι» του Δήμου Μαραθώνα, καθώς και ΡΠΕ1 «Κόκκινο Λιμανάκι», ΡΠΕ2 «Σκουφέικα» και ΡΠΕ3 «Πευκώνας» του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (όπως απεικονίζονται στο κτηματογραφικό διάγραμμα που αναρτάται στις ιστοσελίδες των δήμων), να υποβάλουν τις προβλεπόμενες δηλώσεις ιδιοκτησίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγγραφα.

Η διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι

Για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων που βρίσκονται εντός της περιοχής μελέτης Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής για την περιοχή «Μάτι» Αττικής («περιοχές βιώσιμης πολεοδόμησης» – τμήματα των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας-Πικερμίου), στο πλαίσιο σύνταξης της μελέτης πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης.

Έχοντας υπόψη:

Την υπό εκπόνηση μελέτη Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής για την περιοχή «Μάτι» Αττικής (βάσει της σύμβασης με αρ. πρωτ. 18901/2021).
Την υπό εκπόνηση μελέτη Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής για την περιοχή «Μάτι» Αττικής (βάσει της σύμβασης με αρ. πρωτ. 18901/2021).

Το άρθρο 12 του Ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α) και όπως ισχύει σήμερα.

Την υπ’ αριθμ. 79881/3445/6-12-1984 απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 862/Β/11-12-1984) περί διαδικασίας και τρόπου σύνταξης της πράξης εφαρμογής.

Καλούνται οι κύριοι και νομείς των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των «περιοχών βιώσιμης πολεοδόμησης» και συγκεκριμένα των Πολεοδομικών Ενοτήτων MΠΕ1 «Αγία Μαρίνα» και MΠΕ2 «Μάτι» του Δήμου Μαραθώνα, καθώς και ΡΠΕ1 «Κόκκινο Λιμανάκι», ΡΠΕ2 «Σκουφέικα» και ΡΠΕ3 «Πευκώνας» του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (όπως απεικονίζονται στον χάρτη που αναρτάται στις ιστοσελίδες των Δήμων -https://marathon.gr και https://www.rafina-pikermi.gr), να υποβάλουν τις προβλεπόμενες δηλώσεις ιδιοκτησίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγγραφα, με τους παρακάτω τρόπους:

 • Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://rsemati.gov.gr, με ταυτοποίηση με χρήση κωδικών TaxisNet για όλες εντός των Πολεοδομικών Ενοτήτων των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Μαραθώνος ή
 • Για ιδιοκτησίες εντός των Πολεοδομικών Ενοτήτων του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου μετά από ραντεβού στο δημοτικό κατάστημα (διεύθυνση: Αραφηνίδων Αλών 12, 19009 Ραφήνα, τηλ: 22943 21058) ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στην παραπάνω δ/νση, ή ηλεκτρονικά στο e-mail: dilosirafina@4059.syzefxis.gov.gr
 • Για ιδιοκτησίες εντός των Πολεοδομικών Ενοτήτων του Δήμου Μαραθώνα μετά από ραντεβού στο δημοτικό κατάστημα (διεύθυνση: Λεωφ. Μαραθώνος 104, 19005 Νέα Μάκρη, τηλ.: 22943 20571), ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στην παραπάνω δ/νση, ή ηλεκτρονικά στο e-mail mati@marathon.gr

Εντός της αποκλειστικής περιόδου από 23 Μαΐου έως 23 Ιουνίου.

Καθένας ιδιοκτήτης μαζί με τη δήλωση ιδιοκτησίας απαιτείται να υποβάλει σε απλά φωτοαντίγραφα:

 1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 2. Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου και Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος, το οποίο μπορεί να εκδοθεί είτε μέσω της ιστοσελίδας https://www.ktimanet.gr/Myktima/Account/PreLogin με ταυτοποίηση με χρήση κωδικών TaxisNet είτε από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.
 3. Σε περίπτωση που ο τίτλος κτήσης του σημερινού ιδιοκτήτη είναι μεταγενέστερος της ημερομηνίας ελέγχου: 28.5.2014, επιπλέον των παραπάνω θα υποβληθούν:
 • Συμβόλαια ιδιοκτησίας του σημερινού ιδιοκτήτη με το πιστοποιητικό μεταγραφής τους.
 • Συμβόλαια του ιδιοκτήτη κατά την ελεγχόμενη ημερομηνία (28.5.2014), συνοδευόμενα από τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους.
 1. Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία δεν έχει δηλωθεί ή δεν εμφανίζεται στις εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου, τότε πρέπει να προσκομιστούν συμβόλαια ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά (μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων), καθώς και αντίγραφο μερίδας του ιδιοκτήτη, από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. Σε περίπτωση που ο τίτλος κτήσης του σημερινού ιδιοκτήτη είναι μεταγενέστερος της ημερομηνίας ελέγχου (28.5.2014), επιπλέον των παραπάνω θα υποβληθούν τα συμβόλαια του ιδιοκτήτη κατά την ελεγχόμενη ημερομηνία (28.5.2014) συνοδευόμενα από τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους.
 2. Νομιμοποιητικά στοιχεία κτηρίων:
 • Σε περίπτωση που στο ακίνητο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, πρέπει να προσκομιστεί το στέλεχος της οικοδομικής άδειας.
 • Περαιώσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων κ.λπ.

Τρόποι υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας:

 1. Υποβολή στα σημεία συλλογής με φυσική παρουσία

Ο ιδιοκτήτης καταθέτει τη δήλωση ιδιοκτησίας με τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία αυτοπροσώπως και πρέπει να φέρει Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο προκειμένου να πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση των στοιχείων του και κατόπιν να υπογράψει τη δήλωση.

Στην περίπτωση που η δήλωση δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, θα πρέπει να φέρει απαραιτήτως γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή να είναι ψηφιακά βεβαιωμένη μέσω της υπηρεσίας gov.gr.

 1. Υποβολή ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή

Η δήλωση ιδιοκτησίας θα πρέπει να φέρει απαραιτήτως γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή να είναι ψηφιακά βεβαιωμένη μέσω της υπηρεσίας gov.gr.

 1. Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η δήλωση ιδιοκτησίας καθώς και όλα τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή (σαρωμένα αρχεία εύλογου μεγέθους σε μορφότυπο PDF) στα e-mails των δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει η ψηφιακή βεβαίωση του εγγράφου της δήλωσης ιδιοκτησίας μέσω της υπηρεσίας gov.gr.

 1. Εισαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Τα στοιχεία της δήλωσης συμπληρώνονται – ελέγχονται, και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή (σαρωμένα αρχεία εύλογου μεγέθους σε μορφότυπο PDF) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://rsemati.gov.gr, με ταυτοποίηση με χρήση κωδικών TaxisNet.

Επισημαίνεται πως η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας είναι υποχρεωτική, η δε παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται για την ιδιοκτησία όλες τις επιπτώσεις της παρ. 25 του άρθρ. 42, του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α), ήτοι:

 • Είναι αδύνατη οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή και αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη εφόσον πραγματοποιηθεί.
 • Δεν χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο.
 • Στον Πίνακα της Πράξης Εφαρμογής που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της μελέτης ΡΣΕ το ακίνητο θα φαίνεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη.
 • Μετά την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής ο ιδιοκτήτης που δεν υπέβαλε δήλωση ιδιοκτησίας οδηγείται εκ των πραγμάτων στη σύνταξη διορθωτικής πράξης με οικονομική επιβάρυνση του ιδίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.