Βόμβες κορωνοϊού νοσοκομεία και γηροκομεία

Ως υπερεστίες μετάδοσης του κορωνοϊού χαρακτηρίζονται πλέον τα νοσοκομεία και τα γηροκομεία, με ότι συνέπειες μπορεί να επιφέρει αυτό στην

Περισσότερα