Δικαιοσυνη

Δυτική ΕλλάδαΠολιτική

ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΌΔΟΣΗΣ, ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΆΡΘΡΟ ΤΟΥ ΆΓΓΕΛΟΥ ΤΣΙΓΚΡΉ, ΒΟΥΛΕΥΤΉ ΑΧΑΐΑΣ, ΠΡΏΗΝ ΓΕΝΙΚΟΎ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΌ ΜΑΣ ΣΎΣΤΗΜΑ ΈΧΕΙ ΚΛΕΊΣΕΙ ΤΟΝΚΎΚΛΟ ΤΟΥ ΚΑΙ

Read More