Εργασια

TechnologyΕιδήσεις

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης: Οι πίνακες για 36.500 ανέργους

Θα εργαστούν σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» Ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης

Read More